วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กว่าจะ...งอกนอกกะลา

     นิยามการเรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา
'การเรียนรู้เป็นกระบวนการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สูงขึ้น
อย่างเป็นองค์รวม ทั้งองค์กร ภายในคนคนหนึ่งและองค์รวมที่เชื่อมสัมพันธ์อยู่ในระบบใหญ่'

ร่วมกันคิดและวางแผน หลักสูตรสำหรับมัธยมนอกกะลา
 
สร้างคำถามเพื่อตอบโจทย์รอบด้าน
อาคารสถานที่

ระบบการเรียนการสอน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น