วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิถีปฏิบัติ

      วิถีเป็นการกระทำซ้ำที่จะช่วยในการบ่มเพาะ ทั้งความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือกำกับตนเองจากด้านใน เมื่อกลายเป็นอุปนิสัยจิตของเด็กจะไม่รู้สึกขัดขืนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น